Geschiedenis
Ardito is opgericht op 18 augustus 1972 in een van kleedkamers van de gymnastiekzaal aan
de J. de Priesterstraat in Oost-Souburg. In 1993 is Ardito gefuseerd met volleybalvereniging De Polder,
de gefuseerde vereniging is voortgezet onder de naam Ardito.

De competitie
Vanaf het seizoen 1972-1973 neemt de vereniging deel aan de Nevobo competitie in het district Zeeland,
met ingang van het seizoen 1998-1999 in de regio Zuid-West-Nederland. Ardito heeft sindsdien - met
wisselend succes- nagenoeg elk seizoen met 2 heren en 2 damesteams deelgenomen aan de Nevobo
competitie, in de beginjaren van de vereniging zelfs door meisjes- en jongensteams aan de
aspirantencompetitie. Ook in de (Zeeuwse) bekercompetitie lieten de teams van Ardito regelmatig van zich horen.


De trainingen
Na jarenlang getraind en wedstrijden gespeeld te hebben in de Van Duivenvoorde sportzaal, trainen we sinds
1 september 2011 in de sportzaal van het Kroonjuweel, Kroonjuweel 9, 4388 MD Oost-Souburg. In deze zaal spelen
we ook onze thuiswedstrijden.

Het bestuur
Het bestuur bestond in het beginperiode uit de voorzitter (de eerste was Piet Huson),de secretaris
(de eerste was Neeltje Koets) ,de penningmeester (de eerste was Carla van Leeuwen, de wedstrijdleider
(de eerste was Leo Doetjes) en een aantal bestuursleden (in de jaren variërend van 5 tot 1).
De samenstelling van het huidige bestuur vindt je onder de knop "bestuur".

De Ledenvergadering
Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de algemene ledenvergadering over het gevoerde beleid.
De ledenvergadering stelt jaarlijks de hoogte van de contributie vast.

Bijzondere lidmaatschappen
Naast gewone leden kent Ardito ook bijzondere leden.

Het erelidmaatschap is toegekend aan
* Leo van der Kuijl in 1995 wegens zijn verdiensten als penningmeester en trainer.
* Henk Houg in 1997 wegens zijn verdiensten als voorzitter
* Rob Ferdinandus in 2011 wegens zijn jarenlange inzet voor de vereniging (o.a. trainer, penningmeester en redactielid).
* Hans Houg in 2013 wegens zijn jarenlange inzet voor de vereniging ( o.a. als trainer, voorzitter, redactielid en activiteitencommissie)
Hij was hiervoor in 2001 al benoemd tot lid van verdienste.