Bestuurlijke zaken

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuursorgaan van Ardito en komt minimaal 1 maal per jaar bij elkaar.
De ALV stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast en kiest het bestuur van de vereniging.

Het bestuur wordt gevormd door:
voorzitter: Ronald Groenewegen. Emailadres: voorzitter at vvardito.nl
secretaris: Christa Korstanje. Emailadres: secretaris at vvardito.nl
penningmeester: Chantal du Bois. Emailadres: penningmeester at vvardito.nl
wedstrijdleider: Paul Dekker. Emailadres: wedstrijdleider at vvardito.nl

Als je met één van de bestuursleden kontakt op wil nemen, klik dan op de link van het emailadres om een mailtje te sturen.

Verder kent Ardito 2 commissies:

De activiteitencommissie kent een wisselende samenstelling met als vaste kern Hans Houg.
De activiteitencommissie organiseert jaarlijks allerlei activiteiten voor de leden.

De kascommissie:
Kent een wisselende samenstelling, is verantwoordelijk voor de controle van de administratie van de vereniging.

Volleybalvereniging Ardito is onder nummer 40309645 ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.